ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567 14:28
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤษภาคม 2567 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ