นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกไม้ผลครอบครัวละต้นเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 ก.ค.2567 เวลา 09.30 น. กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการปลูกไม้ผลครอบครัวละต้นเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 09-07-2567 ] Hits:15

โครงการรักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 5 ก.ค.2567เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัด โครงการรักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 05-07-2567 ] Hits:17

โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2567

วันที่ 2 ก.ค.67 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และออกสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

[ 02-07-2567 ] Hits:39

ต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ มอบหมายให้ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายไสว พละศูนย์ เลาขาฯ นายก อบต. นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต. ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ให้การต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

[ 18-06-2567 ] Hits:47

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา...

[ 03-06-2567 ] Hits:60

ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์...

[ 20-10-2566 ] Hits:426

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ