แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 - 2565
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ