กองช่าง

นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง-

วิศวกรโยธา ปก./ชก.

นายโชติวัฒน์ โชติสุวรรณชัย

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

-ว่าง-

นายช่างโยธา ปง/ชง

-ว่าง-

นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง.

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายญาณภัทร ช่วยมิตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาววิภาพร บัวคง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเถลิงศักดิ์ สาขะสิงห์

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายธนพนธ์ กาหลิบ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสมควร ศรีชัยยา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ ทับแสง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิมพ์สุภา บุญรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ