ข่าวกิจกรรม

22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ จ่าเอกชาญชัย พรหมเสนา เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.

4 มีนาคม 2567 ณ ห้อวประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้นายถนัด แสงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานในการมอบนโยบาย และกำชับเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญจัดกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

งานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2567 วันที่ นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ และคณะนางรำตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน กว่า 100 คน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2567


โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ร่วมเดินขบวนแห่พระแม่โพสพ ประกวดการทำอาหารพาแลง และการเดินแบบผ้าไทย ณ สนามที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดการประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญเป็นประธานในการประชุมฯ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร(เกษตรแฟร์)ประจำปีงบประมาณ2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ" ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

4 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วยรองนายก อบต. เลขานุการ อบต.เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอาสมัครประจำหมู่บ้าน ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ เพื่อเป็นลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ