สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญชู สลับศรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายฟ้าเดี่ยง สายจันดา

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

เลขานุการสภา อบต./ปลัด อบต.

สมาชิกสภาองค์การส่วนตำบล

นายสมภาร มูลจันทร์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

นายสุวรรณ์ เหล็กเพ็ชร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

นายยิ่งยวด ขันทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

นายไทยรัฐ จันทร์แก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

นายเอกวิทย์ อินทรบุตร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

นายไพวัณ วิลัยกุล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

นายบุญเลิศ ทะนะบุตร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

นายธนันชัย สีดำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

นายสมาน หงษ์คำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

นายวันทอง โมระดา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

นายชำนาญ ขันทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

นายสุรสิทธิ์ สุวะรัตน์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14

นางนวลจันทร์ คำไข

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ