กองคลัง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนราวดี เทพศรีหา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวดารุณี สังขะฤกษ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายณัฐฐาวุฒิ หอมสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจินตหรา ถาวงศ์กลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร แสนศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปริยาภัทร พลเยี่ยม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ