โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566

13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ในเรื่องของ พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ พรบ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ รวม 80คน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ