เกษตรแฟร์ 2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ"

วันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร(เกษตรแฟร์)ประจำปีงบประมาณ2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ" ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มแม่บ้าน รัฐวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ มากกว่า 30 กลุ่ม มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงสินค้าทางการเกษตรในตำบลการประกวดส้มตำลีลา และประกวดอาหารพื้นบ้านจากผลผลิตทางการเกษตร(ลาบยโส) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าตลาดประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน200คน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ