ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ มอบหมายให้ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายไสว พละศูนย์ เลาขาฯ นายก อบต. นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต. ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ให้การต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมและติดตามกิจกรรมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก ภายใต้นโยบาย 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดคอก่าน ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ