ข่าวผู้บริหาร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ มอบหมายให้ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายไสว พละศูนย์ เลาขาฯ นายก อบต. นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต. ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ให้การต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมและติดตามกิจกรรมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก ภายใต้นโยบาย 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดคอก่าน ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา 2. เเวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์ แจ้งให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 และได้มีการแจ้งแผน ออกประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการใช้ขอที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 จัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อตากสิ่งปฏิกูล โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จตังหวัดยโสธร

27กันยายน 2566 เวลา 09.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลโคกสำราญให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะนางรำ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สถานีรถไฟเลิงนกทา ณ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่ –มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด มุกดาหาร – นครพนม (ตอนผ่านจังหวัดยโสธร) โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

20 กันยายน 2566 นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมแสดงความยินดีกับ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่10 ตำบลโคกสำราญ ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯจังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร เป็นผู้มอบ ณ.ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ