“เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ,หัวหน้าสถานศึกษา,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 500 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ การประกวดนักวิ่งแฟนซี ประเภท เยาวชน, ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ